Sean Holley to compère at Wales’ Biggest Business Expo in November…

Latest Introbiz Expo News    Great news confirmed – Welsh TV Presenter Sean Holley from BBC’s Scrum 5 programme is to compère at #IntrobizExpo, Capital of Wales’ Biggest Business Expo & Conference in November.  The 2017 Introbiz Expo will feature 12 World Class Keynote Speakers live on stage at Motorpoint Arena Cardiff on Thursday […] […]

https://welshbizuk.wordpress.com/2017/06/21/sean-holley-to-compere-at-wales-biggest-business-expo-in-november-2/

Welsh Government Innovation Events 

 Innovation Events | Digwyddiadau Arloesi

 
SMART Innovation Expert Clinic Sessions

26 June 2017 – Waterton Centre, Bridgend

29 June 2017 – OpTIC Glyndwr, St Asaph

If you are a Welsh Business come along and talk confidentially to a range of Innovation experts free of charge about your business innovation priorities.

We can help you to:

· invest in innovation, research and development (R&D)

· introduce new techniques and technologies in design and manufacturing

· protect your assets through intellectual property (IP) rights

· access centres of excellence, facilities and expertise in universities and colleges

· optimise manufacturing measurement and inspection processes

Why not book a ‘one to one’ with one or more of the following experts using the links above:

R&D and New Product Introduction advisors – Welsh Government Innovation Specialist and Research Development Manager provide advice on accessing finance, R&D project mentoring, new product introduction, adoption of new technologies and accessing expertise and collaboration opportunities with universities and colleges.

Manufacturing Improvement & Product Design Consultants – Tailored Health checks for businesses seeking to improve their competitiveness, delivered by a framework of qualified consultants.

IP Advisor – Learn the basics on protecting and exploiting your business IP from a Welsh Government IP Specialist.

National Physical Laboratory (NPL) Product Verification Advisor – Take a fresh look at your manufacturing measurement and inspection processes..

ASTUTE 2020 Advisor – Pan Wales scheme enabling Welsh business to progress funded collaborative R&D projects with a number of Welsh Universities in the areas of Advanced Materials Technology, Computational Engineering Modelling and Manufacturing Systems Engineering.
 

Arbenigwyr Gwasanaeth Arloesi SMART

26 Mehefin 2017 – Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr

29 Mehefin 2017 – OpTIC Glyndŵr, Llanelwy

Os oes gennych fusnes yng Nghymru, beth am alw heibio i gael siarad yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim ag amryfal arbenigwyr arloesi am flaenoriaethau’ch busnes o ran arloesi? Gallwn eich helpu i:

· fuddsoddi mewn gwaith ymchwil a datblygu

· cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ym maes dylunio a gweithgynhyrchu

· diogelu’ch asedau drwy hawliau eiddo deallusol

· manteisio ar gyfleusterau ac arbenigedd mewn prifysgolion a cholegau

· gwneud y gorau o brosesau mesur ac archwilio wrth weithgynhyrchu

Beth am archebu cyfarfod ‘un i un’ gydag un neu ragor o’r arbenigwyr isod gan ddefnyddio’r dolenni uchod:

Cynghorwyr Ymchwil a Datblygu a Chyflwyno Cynhyrchion Newydd – Mae Arbenigwr Arloesi a Rheolwr Ymchwil a Datblygu Llywodraeth Cymru yn cynnig cyngor ar sut i gael gafael ar gyllid, mentora mewn perthynas â phrosiectau Ymchwil a Datblygu, cyflwyno cynhyrchion newydd, mabwysiadu technolegau newydd a manteisio ar arbenigedd mewn prifysgolion a cholegau a chyfleoedd i gydweithio â nhw

Ymgynghorwyr Gwella Gweithgynhyrchu a Dylunio Cynhyrchion – Archwiliadau iechyd wedi’u teilwra’n benodol ar gyfer busnesau sy’n awyddus i fod yn fwy cystadleuol, ac sy’n cael eu darparu gan fframwaith o ymgynghorwyr cymwysedig.

Cynghorydd ar Eiddo Deallusol – Dysgwch am yr agweddau sylfaenol ar ddiogelu a manteisio ar eich eiddo deallusol dan arweiniad un o Arbenigwyr Llywodraeth Cymru ar Eiddo Deallusol.

Cynghorydd Gwirio Cynhyrchion y Labordy Ffisegol Cenedlaethol – Cyfle ichi edrych o’r newydd ar eich prosesau mesur ac archwilio wrth weithgynhyrchu

Cynghorydd ASTUTE 2020 – Cynllun ar draws Cymru sy’n galluogi busnesau o Gymru i fwrw ymlaen â chynlluniau Ymchwil a Datblygu sy’n cael eu hariannu, gan wneud hynny ar y cyd â nifer o Brifysgolion Cymru ym maes Technoleg Deunyddiau Uwch, Modelu Peirianyddol ar Gyfrifiadur, a Pheirianneg Systemau Gweithgynhyrchu.

 

 

Introbiz Business Networking Events Diary…

If you are looking for upcoming business networking events in South Wales, then please take a look at the Business Networking Events diary on our website:  http://www.introbiz.co.uk/cardiff-business-networking-events-wales/diary/

http://passionateaboutnetworking.com/2017/06/13/introbiz-business-networking-events-diary/

Catch Jordan Daykin from Gripit, speaking at Introbiz Expo 2017 in November…

Book your FREE tickets here to see Dragons Den Winner CEO Jordan Daykin from Gripit, as a Keynote Speaker at the Capital of Wales’ Biggest Business Expo in 2017.  The #IntrobizExpo & Business Conference is at the Motorpoint Arena in Cardiff on Thursday 2nd November from 7am-4pm…  http://expo.introbiz.co.uk/jordan-daykin/

http://passionateaboutnetworking.com/2017/06/13/catch-jordan-daykin-from-gripit-speaking-at-introbiz-expo-2017-in-november/

Free business seminar and networking event at Jury’s Hotel in Cardiff this June…

Don’t miss this FREE Introbiz Business Networking Event with Members & Sponsors Blake Morgan & The Open University, with Keynote Speakers, Business Owners, Corporate Companies & SME’s on Thursday 22nd June at Jury’s Hotel Cardiff..book today as there are limited spaces….    To book or for more info on this or other business networking events […]

http://passionateaboutnetworking.com/2017/06/13/free-business-seminar-and-networking-event-at-jurys-hotel-in-cardiff-this-june/

Free business seminar and networking event at Jury’s Hotel in Cardiff this June…

Don’t miss this FREE Introbiz Business Networking Event with Members & Sponsors Blake Morgan & The Open University, with Keynote Speakers, Business Owners, Corporate Companies & SME’s on Thursday 22nd June at Jury’s Hotel Cardiff..book today as there are limited spaces….    To book or for more info on this or other business networking events […]

https://welshbizuk.wordpress.com/2017/06/10/free-business-seminar-and-networking-event-at-jurys-hotel-in-cardiff-this-june/

South Wales Networking Events Diary…

If you are looking for upcoming business networking events in South Wales, then please take a look at the South Wales Networking Events diary on our website: http://www.introbiz.co.uk/cardiff-business-networking-events-wales/diary/ http://passionateaboutnetworking.com/2017/06/07/south-wales-networking-events-diary/

http://passionateaboutnetworking.com/2017/06/10/south-wales-networking-events-diary-2/