Sean Holley to compère at Wales’ Biggest Business Expo in November…

Latest Introbiz Expo News    Great news confirmed – Welsh TV Presenter Sean Holley from BBC’s Scrum 5 programme is to compère at #IntrobizExpo, Capital of Wales’ Biggest Business Expo & Conference in November.  The 2017 Introbiz Expo will feature 12 World Class Keynote Speakers live on stage at Motorpoint Arena Cardiff on Thursday […] […]

https://welshbizuk.wordpress.com/2017/06/21/sean-holley-to-compere-at-wales-biggest-business-expo-in-november-2/

This weeks business networking event in Cardiff, South Wales…

Get FREE tickets to #Introbiz Business Club with Keynote Speakers from Blake Morgan Solicitors & Open University on Thursday 22nd June 4-7pm at Jury’s Inn Hotel Cardiff.. Network with Business owners Corporate Companies & SME’s looking for new business connections in South Wales.. http://www.introbiz.co.uk/cardiff-business-networking-events-wales/diary/ http://passionateaboutnetworking.com/2017/06/19/this-weeks-business-networking-event-in-cardiff-south-wales-2/

http://passionateaboutnetworking.com/2017/06/19/this-weeks-business-networking-event-in-cardiff-south-wales-5/

Less than 5 months to go until Introbiz Expo 2017…

In addition to our weekly Business Networking events we also offer an annual business expo in Cardiff which is now in its 6th year.   Please keep an eye out for info about our Business Expo in November.   There’s now less than 5 months to go… Follow us on Social Media for all the […] […]

https://welshbizuk.wordpress.com/2017/06/10/less-than-5-months-to-go-until-introbiz-expo-2017-2/

Tesco staff were given bonuses weeks before announced call centre closure

Tesco announced that 1,100 jobs will go in Cardiff via Wales http://ift.tt/2swQYQz

https://showcavesuk.wordpress.com/2017/06/23/tesco-staff-were-given-bonuses-weeks-before-announced-call-centre-closure/

Welsh Government Innovation Events 

 Innovation Events | Digwyddiadau Arloesi

 
SMART Innovation Expert Clinic Sessions

26 June 2017 – Waterton Centre, Bridgend

29 June 2017 – OpTIC Glyndwr, St Asaph

If you are a Welsh Business come along and talk confidentially to a range of Innovation experts free of charge about your business innovation priorities.

We can help you to:

· invest in innovation, research and development (R&D)

· introduce new techniques and technologies in design and manufacturing

· protect your assets through intellectual property (IP) rights

· access centres of excellence, facilities and expertise in universities and colleges

· optimise manufacturing measurement and inspection processes

Why not book a ‘one to one’ with one or more of the following experts using the links above:

R&D and New Product Introduction advisors – Welsh Government Innovation Specialist and Research Development Manager provide advice on accessing finance, R&D project mentoring, new product introduction, adoption of new technologies and accessing expertise and collaboration opportunities with universities and colleges.

Manufacturing Improvement & Product Design Consultants – Tailored Health checks for businesses seeking to improve their competitiveness, delivered by a framework of qualified consultants.

IP Advisor – Learn the basics on protecting and exploiting your business IP from a Welsh Government IP Specialist.

National Physical Laboratory (NPL) Product Verification Advisor – Take a fresh look at your manufacturing measurement and inspection processes..

ASTUTE 2020 Advisor – Pan Wales scheme enabling Welsh business to progress funded collaborative R&D projects with a number of Welsh Universities in the areas of Advanced Materials Technology, Computational Engineering Modelling and Manufacturing Systems Engineering.
 

Arbenigwyr Gwasanaeth Arloesi SMART

26 Mehefin 2017 – Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr

29 Mehefin 2017 – OpTIC Glyndŵr, Llanelwy

Os oes gennych fusnes yng Nghymru, beth am alw heibio i gael siarad yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim ag amryfal arbenigwyr arloesi am flaenoriaethau’ch busnes o ran arloesi? Gallwn eich helpu i:

· fuddsoddi mewn gwaith ymchwil a datblygu

· cyflwyno technegau a thechnolegau newydd ym maes dylunio a gweithgynhyrchu

· diogelu’ch asedau drwy hawliau eiddo deallusol

· manteisio ar gyfleusterau ac arbenigedd mewn prifysgolion a cholegau

· gwneud y gorau o brosesau mesur ac archwilio wrth weithgynhyrchu

Beth am archebu cyfarfod ‘un i un’ gydag un neu ragor o’r arbenigwyr isod gan ddefnyddio’r dolenni uchod:

Cynghorwyr Ymchwil a Datblygu a Chyflwyno Cynhyrchion Newydd – Mae Arbenigwr Arloesi a Rheolwr Ymchwil a Datblygu Llywodraeth Cymru yn cynnig cyngor ar sut i gael gafael ar gyllid, mentora mewn perthynas â phrosiectau Ymchwil a Datblygu, cyflwyno cynhyrchion newydd, mabwysiadu technolegau newydd a manteisio ar arbenigedd mewn prifysgolion a cholegau a chyfleoedd i gydweithio â nhw

Ymgynghorwyr Gwella Gweithgynhyrchu a Dylunio Cynhyrchion – Archwiliadau iechyd wedi’u teilwra’n benodol ar gyfer busnesau sy’n awyddus i fod yn fwy cystadleuol, ac sy’n cael eu darparu gan fframwaith o ymgynghorwyr cymwysedig.

Cynghorydd ar Eiddo Deallusol – Dysgwch am yr agweddau sylfaenol ar ddiogelu a manteisio ar eich eiddo deallusol dan arweiniad un o Arbenigwyr Llywodraeth Cymru ar Eiddo Deallusol.

Cynghorydd Gwirio Cynhyrchion y Labordy Ffisegol Cenedlaethol – Cyfle ichi edrych o’r newydd ar eich prosesau mesur ac archwilio wrth weithgynhyrchu

Cynghorydd ASTUTE 2020 – Cynllun ar draws Cymru sy’n galluogi busnesau o Gymru i fwrw ymlaen â chynlluniau Ymchwil a Datblygu sy’n cael eu hariannu, gan wneud hynny ar y cyd â nifer o Brifysgolion Cymru ym maes Technoleg Deunyddiau Uwch, Modelu Peirianyddol ar Gyfrifiadur, a Pheirianneg Systemau Gweithgynhyrchu.

 

 

Catch Jordan Daykin from Gripit, speaking at Introbiz Expo 2017 in November…

Book your FREE tickets here to see Dragons Den Winner CEO Jordan Daykin from Gripit, as a Keynote Speaker at the Capital of Wales’ Biggest Business Expo in 2017.  The #IntrobizExpo & Business Conference is at the Motorpoint Arena in Cardiff on Thursday 2nd November from 7am-4pm…  http://expo.introbiz.co.uk/jordan-daykin/

http://passionateaboutnetworking.com/2017/06/13/catch-jordan-daykin-from-gripit-speaking-at-introbiz-expo-2017-in-november/

Introbiz Business Networking Events Diary…

If you are looking for upcoming business networking events in South Wales, then please take a look at the Business Networking Events diary on our website:  http://www.introbiz.co.uk/cardiff-business-networking-events-wales/diary/

http://passionateaboutnetworking.com/2017/06/13/introbiz-business-networking-events-diary/